Indlæg skrevet i januar, 2013

Spencers religionsfilosofi I. Det erkendelsesteoretiske grundlag

Indsat af den jan 16, 2013 i Artikler | 0 kommentarer

Spencers religionsfilosofi I. Det erkendelsesteoretiske grundlag

Følgende artikel er første del af en artikel om Herbert Spencers (1820-1903) tanker om religion, som de kommer til udtryk i værket “First Principles”, der udkom i 1862. Her citeres fra den danske oversættelse af de religionsfilosofiske afsnit af nævnte værk: “Religion og Filosofi” fra 1887.
Artiklen, der ikke rummer noget originalt fra min side, er stort set blot et referat af Spencers tanker, som jeg finder vigtige nok til at blive genfremstillet.

Den naturalistiske tilgang til religionen er typisk stærkt kritisk. Den almindeligste opfattelse, som der er mange variationer af, er at guder og absolutter er skabt af den menneskelige bevidsthed for at give en slags varme og tryghed i en hård og farlig verden. Feuerbachs, Marx’s og Freuds teorier er almindeligt kendte. Men det er klart, at det forhold at et religiøst budskab kommer som “gode nyheder”, ikke i sig selv indebærer, at det ikke er sandt. Spencers tilgang er da også en anden, idet den er rent erkendelsesteoretisk og videnskabsteoretisk.

Læs Mere

Marcel Duchamp og det konceptuelle paradigme

Indsat af den jan 16, 2013 i Artikler | 1 kommentar

Marcel Duchamp og det konceptuelle paradigme

Denne tekst er af ældre dato. Den er skrevet til undervisningsbrug, derfor den lidt pædagogiske tone.

Marcel Duchamps “readymades” fra årene umiddelbart før første verdenskrig betegner et af kunsthistoriens største paradigmeskift: fra det visuelle og sanselige udtryks paradigme til den idébaserede, intellektuelle, betydningsproduktions. Det betyder, at der efter Duchamp kommer helt andre vurderingskriterier på banen – ja, et helt andet sprog kunne man sige. At vurdere Marcel Duchamps “værker” på det samme grundlag som Turners f.eks. og kalde hans objekter for grimme og æstetisk værdiløse er at udsige en banal og uinteressant sandhed og at gå galt i byen. Duchamp ville være den første til at indrømme rigtigheden af en sådan dom, men han ville jo nok påpege, at hans intention ikke har været at skabe smukke værker – ja, at han faktisk ikke i samme forstand som Turner overhovedet har skabt noget som helst. At tale om smukt eller grimt i forbindelse med Duchamps readymades er simpelthen at anvende et forkert sprog om dem.

Læs Mere

Spencers religionsfilosofi II. Det uerkendelige

Indsat af den jan 16, 2013 i Artikler | 0 kommentarer

Spencers religionsfilosofi II. Det uerkendelige

“Das eine: Zu wissen, dass es Geheimnisse gibt, dass die Welt ein einziges undurchdringliches Geheimnis ist”.        (Oswald Spengler: Gedanken).

Så snart mennesket begynder at spekulere, stiller det uvægerligt  spørgsmål til virkeligheden: Hvad er det hele for noget? og hvorfra kommer det? Det er spørgsmål, der kræver en løsning, når indbildningskraften begynder at hæve sig over dagliglivets forhold.

Der er naturligvis opstillet en del hypoteser her, men det er Spencers opfattelse, at en kritisk undersøgelse vil vise, at ikke blot ingen af de på hans tid gængse hypoteser er holdbare, men at ingen holdbar hypotese overhovedet kan opstilles.

Læs Mere